PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma paziņojumā paskaidrots kā SIA Podnieku 6 un tās sabiedrotie uzņēmumi apstrādā potenciālu un īstu klientu, asociētu cilvēkus, tirdzniecības kontaktus, interneta vietnes, sociālo mediju apmeklētājus, kā arī personīgs datus, kas saistāmi ar citiem datu subjektiem, kuri ir sazinājušies ar SIA Bauskas saistībā ar tās pakalpojumiem (turpmāk “jūs”).  Šīs politikas vajadzībām runa ir par privāto uzņēmumu SIA Podnieku 6, reģ. nr. 40203419330, adrese Rīga, Elizabetes iela 63 – 11, LV-1050. Politika attiecas uz jums, ja esat lietojis vai plānojat lietot mūsu pakalpojumus, tajā skaitā apmeklējot mūsu interneta vietni, piegādājot savu e-pasta adresi, lai saņemtu mūsu apkārtrakstus, vai arī pieteicoties uz darbu mūsu uzņēmumā.  Šādos gadījumos mēs būsim datu kontrolētāji un būsim atbildīgi par jūsu personīgo datu apstrādi.

PERSONĪGO DATU IEVĀKŠANA. 

Mēs jūsu personīgos datus ievācam šādos veidos:

APSTRĀDĀJAMIE PERSONĪGIE DATI. 

Mēs apstrādājam šāda veida personīgos datus saistībā ar šādiem datu subjektiem:

DATU APSTRĀDES IEMESLI UN JURIDISKAIS PAMATOJUMS. 

Mēs jūsu personīgos datus apstrādājam šādu iemeslu dēļ un sakarā ar juridisko pamatojumu:

Mēs arī apstrādāsim jūsu personīgos datus, ja tas ir nepieciešams konkrētā gadījumā saistībā ar mūsu vai trešās puses leģitīmām interesēm, ja vien šīs intereses pārspēj jūsu intereses vai fundamentālās tiesības un brīvības, saistībā ar kurām personīgie dati ir jāaizsargā, kā arī citos gadījumos kad ir nepieciešams pasargāt jūsu vai jebkuras citas personas vitālās intereses.  Mēs neapstrādājam īpašas personīgo datu kategorijas.

APSTRĀDE UZ PIEKRIŠANAS PAMATA. 

Mēs varam apstrādāt jūsu personīgos datus ar jūsu piekrišanu (piem., sūtot apkārtrakstus tiešā mārketinga vajadzībām).  Ja apstrādes pamatā ir piekrišana, jūs to jebkurā brīdī vara atcelt, sazinoties ar mums ar kontaktiem, kādi uzrādīti šī teksta beigās.  Katrā e-pastā ir saite, uz kuras uzklikšķinot, jūs arīdzan varat atteikties no tālākas datu apstrādes.  Atļaujas atņemšana, tiesa, neietekmē atļauto satura apstrādāšanu pirms brīža, kad atļauja atņemta.

DATU APSTRĀDĀTĀJI.

Mēs izmantojam rūpīgi izvēlētus pakalpojumu sniedzējus jūsu personīgo datu apstrādāšanai (datu apstrādātāji).  Mēs vienalga pilnībā saglabājam atbildību par jūsu personīgajiem datiem.  Izmantojam šādas apstrādātāju kategorijas: Datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēji, e-pasta pakalpojumu sniedzēji, klientu attiecību pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, brokeru pakalpojumu sniedzēji, celtniecības pakalpojumu sniedzēji, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā arī nodarbinātības starpniecības pakalpojumu sniedzēji.  Ja vēlaties papildu informāciju par mūsu datu apstrādātājiem, to nosaukumu un atrašanās vietu, lūdzu, sazinieties ar mums ar kontaktiem, kādi ir šī teksta beigās.

TREŠĀS PUSES

Mēs jūsu personīgo informāciju piedāvāsim trešajām pusēm tikai tādā gadījumā, ja tas ir paredzēts šajā privātuma politikā, ja to pieprasa likums (piem., ja mums dati ir jāiesniedz likuma sargiem), vai arī, ja jūs tam piekrītat.  Mēs, iespējams, jūsu personīgos datus sniegsim SIA Bauskas sabiedrotajiem uzņēmumiem, auditoriem vai juridiskiem padomdevējiem.  Juridiskais pamats šādam procesam ir mūsu juridiskie pienākumi vai leģitīmās intereses.

PERSONĪGO DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

Mūsu datu apstrādātāji, iespējams, jūsu personīgos datus apstrādās ārpus Eiropas Savienības (t.sk. Amerikas Savienotajās Valstīs).  Mēs jūsu personīgo informāciju nosūtīsim ārpus Eiropas Savienības tikai tādā gadījumā, ja mums būs leģitīms iemesls tā darīt, ieskaitot datu saņēmēju, kurš i) atrodas valstī, kuru Eiropas Komisija uzskata par valsti, kura pienācīgi garantē personīgo datu aizsardzību (t.sk. organizācijas, kuras sertificētas Privātuma vairoga sistēmā); vai ii) ir ar līgumu, kas apmierina Eiropas Savienības prasības attiecībā uz personīgo datu nosūtīšanu apstrādātājiem ārpus ES.  Ja vēlaties papildu un detalizētāku informāciju par jūsu personīgo datu nosūtīšanu ārpus Eiropas Savienības (piem., datu saņēmēji un juridiskais pamatojums datu nosūtīšanai), lūdzu, sazinieties ar mums ar kontaktiem, kas ir šī teksta beigās.

DROŠĪBA

Mēs speram tehniskus un organizatoriskus soļus, lai pasargātu jūsu personīgo informāciju, ņemot vērā (i) tehnoloģijas līmeni; (ii) ieviešanas izmaksas; (iii) apstrādes raksturs, apjoms, konteksts un iemesli; un (iv) riski, ar kādiem jūs saskaraties.  Šādos drošības mēros iekļaujam pieejas pārvaldi, darbinieku apmācību, dubultu faktoru autentifikāciju, kā arī datu kodēšanu, bet ne tikai.

DATU SAGLABĀŠANA

Mēs jūsu personīgo informāciju saglabāsim tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai to iegūtu, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai pasargātu mūsu intereses, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai apmierinātu likuma prasības.  Ja jūs ar mums esat parakstījis līgumu, tad mēs jūsu personīgos datus apstrādāsim šādā veidā:

Ja esat uzrādījis interesi par mūsu produktiem, mēs jūsu personīgo informāciju saglabāsim piecus gadus pēc pēdējās reizes, kad mēs ar jums sazinājies.  Ja esat piedalījies mūsu klientu dienu pasākumos, bet neesat ar mums parakstījis līgumu, tad jūsu dati tiks saglabāti piecus gadus pēc klienta dienas pasākuma.  Foto un video materiālus mēs saglabāsim piecus gadus pēc tam, kad tie ir iegūti.  Ja pieteicāties uz darbu neveiksmīgi, mēs jūsu personīgo informāciju saglabāsim vienu mēnesi pēc tam, kad esam pieņēmuši cilvēku darbā, kuram jūs pieteicāties.  Ja vēlaties, mēs informāciju saglabāsim sešus mēnešus kopš šī procesa sākuma.  Ja esat piedāvājis kontaktus un augšupielādējis jūsu CV mūsu interneta vietnē, mēs jūsu personīgo informāciju saglabāsim līdz sešiem mēnešiem kopš iesūtīšanas dienas.  Informāciju, kādu saņemam no mūsu vietnes sīkfailiem, mēs saglabājam atbilstoši mūsu sīkfailu politikai.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir visas datu subjekta tiesības atbilstoši jūsu personīgajiem datiem tik tālu, cik no pieprasa attiecīgie datu aizsardzības likumi.  Jums ir tiesības:

Ja vēlaties nodrošināt savas tiesības, lūdzu, sazinieties mums ar kontaktiem, kādi uzrādīti šī teksta beigās.  Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā.

PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪŠANA

Ja mūsu personīgo datu apstrādes prakse mainās, vai arī kļūst nepieciešams privātuma politiku mainīt saistībā ar attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem, regulām, tiesu praksi, vai kompetentu iestāžu ieviestām vadlīnijām vai praksi, tad mums ir tiesības vienpusīgi un jebkurā laikā šo politiku mainīt.  Tādā gadījumā mēs jūs pabrīdināsim jau laikus pa e-pastu pirms pārmaiņas tiks ieviestas.

LIKUMS

Mēs esam uzņēmums, kas inkorporēts Igaunijas Republikā, un jūsu personīgo datu apstrāde ir pakļauta Igaunijas Republikas likumiem.

KONTAKTI

Ja jums ir jautājumi par jūsu personīgo datu apstrādāšanu, vai arī vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, lūdzu, izmantojiet šādus kontaktus:

Adrese:  Staapli 10, 10415 Tallinn
E-pasts:  
Telefons:  +372 501 1157

Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes galveno funkciju nodrošināšanai un lietotāja preferenču saglabāšanai.

Close cookie popup
Developed by Reaktiiv